close-btn

Учасники фінансових ринків: основні групи та їхні ролі

Ринки об’єднують різних суб’єктів з різних причин, і всі вони допомагають встановлювати ціни на всі типи активів

Учасники фінансових ринків

Фото: freepik.com

Для того, щоб створити ринок, потрібні принаймні дві сторони для завершення угоди. Але для того, щоб зробити ринок конкурентним, потрібно три або більше учасників. Конкуренція допомагає виявити найкращу ціну, за якою учасники ринку готові купити або продати актив.

На фінансових ринках існує багато типів інвесторів. Деякі з них є індивідуальними трейдерами, деякі — великими інституційними та комерційними інвесторами, а деякі — посередниками, які купують, коли інші продають, і продають, коли інші купують.

Хто є учасниками ринку

Ринки розвивалися з давніх часів як спосіб для виробника (наприклад, фермера, коваля чи ткача) і споживача обмінювати товари на бартер, гроші або інший законний платіжний засіб. Сучасні ринки мають безліч учасників, включаючи виробників і споживачів, а також приватних осіб та інвестиційних менеджерів.

 • Фізичні особи. Іноді їх називають роздрібними інвесторами, індивідуальні трейдери можуть купувати окремі акції та облігації, а також взаємні фонди та біржові фонди (ETF) — об’єднані інвестиції, що складаються з різноманітного набору акцій, облігацій та/або інших активів.
 • Виробники сировини. Як і в давні часи, виробники все ще приходять на ринки, щоб торгувати. Виробники можуть бути різними: від індивідуальних фермерів, які хочуть застрахувати або продати врожай, до компаній, які видобувають метал або перекачують сиру нафту.
 • Виробники товарів і послуг. Суб’єкти господарювання, які виробляють продукти, що ми споживаємо, також приходять на ринки, часто для хеджування своїх виробничих витрат та інших ризиків. До цієї групи належать автовиробники та авіакомпанії, наприклад.
 • Менеджери фондів. Портфельні менеджери взаємних фондів та ETF, які багато хто тримає на своїх пенсійних накопичувальних рахунках, купують і продають паї фондів щодня.
 • Банки. Банки мають багато причин бути на ринках. Вони торгують від імені роздрібних та інституційних клієнтів, надають кредити, випускають боргові зобов’язання для клієнтів, обмінюють валюту та займаються багатьма іншими видами діяльності.
 • Страховики. Страховики інвестують премії, які вони отримують від клієнтів, і, як правило, вкладають гроші від отриманих премій в активи, що найкраще відображають тип страхового поліса, який вони продають. Наприклад, премії за полісом страхування життя інвестуються в довгостроковий актив.
 • Цільові фонди. Великі благодійні організації та університетські фонди інвестують свої активи на ринках для отримання довгострокового інвестиційного доходу для підтримки своїх цілей. Багато з них інвестують не лише в акції та облігації, а й в альтернативні інвестиції, наприклад, в криптовалюти.
 • Пенсійні фонди. Менеджери фондів корпоративних і державних пенсій інвестують у ринки від імені своїх пенсіонерів, щоб забезпечити виплату пенсій у довгостроковій перспективі. Як і цільові фонди, пенсійні фонди інвестують у різні типи ринків з довгостроковими перспективами.
 • Хедж-фонди. Хедж-фонди є товариствами з обмеженою відповідальністю і можуть інвестувати як у державні, так і в приватні цінні папери, використовуючи різні стратегії.

Навіщо потрібні маркет-мейкери та професійні трейдери

Деякі ринки, такі як ринок сирої нафти або ринок казначейських облігацій США, є глибокими, ліквідними ринками, на яких спостерігається активна торгівля і помірні спреди між попитом і пропозицією. На інших ринках деякі учасники забезпечують ліквідність на короткостроковій основі.

Якби кожен учасник ринку був довгостроковим інвестором, то учасникам, які потребують лише короткострокових угод, було б важко знайти протилежного суб’єкта. Саме тому різноманітність учасників робить ринки ефективними.

Деякі біржі призначають маркет-мейкерів та спеціалістів, які сприяють торгівлі на ринках, що можуть бути малоактивними. Їхня роль полягає в тому, щоб допомогти ринку функціонувати, забезпечуючи достатній обсяг для ефективної торгівлі.

 • Маркет-мейкери. Це члени біржі, які можуть торгувати від імені торгової фірми, торгового підрозділу інвестиційного банку або від себе особисто. Завдання маркет-мейкерів полягає в тому, щоб забезпечити ліквідність на ринку, особливо у випадку з найменуваннями, якими мало торгують. Без маркет-мейкерів інвестори, які хотіли б продати або купити, не могли б укласти угоду в режимі реального часу. Їм довелося б чекати та сподіватися, що хтось інший захоче продати саме те, що вони купують, в тій самій кількості й в той самий час.
 • Спеціалісти. На деяких ринках, таких як Нью-Йоркська фондова біржа, спеціалісти — це члени біржі, роль яких полягає у сприянні торгівлі певними акціями. Вони виставляють ціни на купівлю і продаж протягом біржових годин і зобов’язані підтримувати справедливий і впорядкований ринок, в тому числі вливати власний капітал, щоб допомогти зменшити волатильність, коли не вистачає покупців або продавців. Спеціалістам не дозволяється торгувати, випереджаючи інвесторів (тобто “випереджати” замовлення клієнтів).
 • Спекулянти. Це учасники ринку, які беруть на себе ризик торгівлі з метою отримання прибутку від короткострокових змін ціни. Спекулянти вірять, що вони можуть передбачити зміни ціни активів, використовуючи різні аналітичні інструменти, такі як технічний аналіз, фундаментальний аналіз або психологія ринку.
 • Високочастотні трейдери (HFT). Багато маркет-мейкерів використовують високочастотні алгоритми для пошуку на різних ринках, включаючи конкурентні біржі та місця виконання, ринки подібних продуктів, таких як опціони на акції, що котируються на біржі, та ETF, ф’ючерсні ринки та індекси, що включають окремі акції. Вони купують там, де інвестори продають, і навпаки. Це блискавичний арбітраж.

Що таке арбітраж

Маркет-мейкери та короткострокові трейдери отримують прибуток, коли існує різниця в спреді попиту та пропозиції. Арбітраж — це одночасна купівля та продаж активу на різних ринкових майданчиках — або еквівалентних продуктів, щоб скористатися перевагами цінової неефективності.

На американському ринку цінних паперів, що котируються на біржі — наприклад, на фондовому ринку — правила вимагають, щоб замовлення виконувалися за так званою Національною найкращою ціною попиту та пропозиції (NBBO).

Але якщо велике замовлення тисне на ціни на одному майданчику, а покупець є на іншому, маркет-мейкер, який займається високочастотною торгівлею, може купити на одній біржі, продати на іншій і зафіксувати ціновий спред.

Різниця може становити лише копійки, але якщо врахувати, який обсяг переходить з рук в руки щодня, ці копійки складаються. Таким чином, інвестори отримують вузькі спреди між попитом і пропозицією, а маркет-мейкери отримують компенсацію за те, що приймають іншу сторону угоди.

Це приклад чистого арбітражу — закриття цінової неефективності в конкретному продукті. Існує також арбітраж відносної вартості, який розглядає схожі продукти та утримує їх на одному рівні. Одним із прикладів є індексний арбітраж.

Фондовий індекс, такий як S&P 500, складається з певного кошика акцій. Індексні арбітражники купують і продають ф’ючерси та опціони на ці індекси, а також одночасно купують і продають кожен компонент індексу (так, для S&P 500 це 500 акцій одночасно), щоб утримувати ціни на одному рівні. Для проведення подібних арбітражних операцій потрібен великий капітал і потужна технічна інфраструктура, але в результаті ви отримуєте надзвичайно ефективні ринки.

Підсумок

Щоб створити ринок, потрібно багато суб’єктів з різними цілями та часовими горизонтами. Різні типи учасників ринку допомагають як покупцям, так і продавцям безперешкодно входити в інвестиції та виходити з них.

Якщо ви купуєте або продаєте акції за допомогою торгового застосунку на телефоні або комп’ютері, це може здатися простим процесом. Ви натискаєте або клацаєте, і за секунду-дві обмінюєте свої гроші на акції. Але за лаштунками стоїть складна, високотехнологічна, капіталомістка система, яка контролює цей процес.

Вам може бути це цікаво:

google news